Ochrona Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych w Inter - Broker Sp. z o.o. jest:

Emilia Sobierajska

adres e-mail: inspektor@interbroker.pl

1. Obowiązek informacyjny dla osób działających w imieniu Kontrahentów Inter-Broker Sp. z o.o., innych podmiotów kontaktujacych się z Inter-Broker Sp. z o.o., których dane w ramach potencjalnej współpracy i współpracy są przekazywane do Inter-Broker Sp. z o.o. oraz pełnomocników tych podmiotów - klauzula informacyjna

2. Obowiązek informacyjny dla Klientów Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w przedmiocie danych osobowych - Klauzula informacyjna

 

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO