Menu

Oferta dla samorządów

Niemal od początków swego istnienia działalność Inter-Broker koncentrowała się wokół jednostek samorządu terytorialnego.
Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie, z którego należałoby tu przywołać przygotowanie i wdrożenie nowatorskich programów ubezpieczeniowych dla Miasta Torunia (1998 r.) i Miasta Poznania (1999 r.), pozwoliło na dogłębne poznanie potrzeb tych podmiotów, co daje gwarancję przygotowania optymalnych programów ochrony ubezpieczeniowej. Z tego też tytułu nie będzie żadną uzurpacją nazwanie naszej firmy brokerem samorządowym, szczególnie zważywszy na liczbę kilkuset obsługiwanych jednostek z tego sektora.

Proponowana Państwu oferta współpracy wpisuje się w obowiązujące regulacje o kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, zawarte w znowelizowanej ustawie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz w komunikacie Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z dnia 30 grudnia 2009 r.).

Oferowane Państwu nieodpłatne usługi opierają się na pięciu zasadniczych filarach:

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO