Zarząd

Robert Kożuchowski – Prezes Zarządu - wykształcenie wyższe, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca w ubezpieczeniach od 1996 r. Współzałożyciel Spółki. W roku 2000 został powołany na stanowisko wiceprezesa, a w roku 2002 na funkcję Prezesa Zarządu Inter-Broker Sp. z o.o. Absolwent Podyplomowych studiów Prawa Zamówień Publicznych na UMK. Członek Zarządu Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Zaangażowany w działalność społeczną (radny), dzięki czemu w praktyce poznał specyfikę jednostek samorządu terytorialnego. Zaangażowany w ideę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (wosplysomice.pl).

Michał Kożuchowski – Członek Zarządu – wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku kariery zawodowej związany z Inter-Broker, na stanowisku kierowniczym od 2005 roku, funkcje Członka Zarządu pełni od roku 2010, odpowiada za dział obsługi klientów strategicznych. Absolwent Podyplomowego Studium Ubezpieczeń na Akademii Finansów w Warszawie oraz Absolwent Podyplomowych Studiów z Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO