Biura obsługi

W chwili obecnej w Spółce funkcjonuje pięć zespołów dedykowanych do obsługi wyznaczonych Klientów. W ich skład wchodzą specjaliści ds. ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń obowiązkowych, komunikacyjnych, osobowych i finansowych – doświadczeni praktycy ubezpieczeniowi. Nad całością pracy zespołów czuwają ich menedżerowie.

Dzięki takiej strukturze nasi Partnerzy mają zagwarantowaną profesjonalną obsługę oraz właściwy kontakt z pracownikami Spółki, znającymi ich potrzeby i umiejącymi sprawnie na nie odpowiedzieć.

Wszystkie zespoły wspomagane są przez osoby odpowiedzialne za monitoring ryzyka (risk control).

Odrębnym biurem jest zespół ds. ubezpieczeń grupowych, zdrowotnych (medycznych) i na życie. Tworzące go osoby to doświadczeni pracownicy, przygotowujący optymalne programy ubezpieczeniowe oraz skutecznie negocjujący z ubezpieczycielami właściwe warunki ochrony dla naszych Klientów.

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO