Biuro analiz i projektów ubezpieczeniowych

Właściwie cała współpraca z każdym Klientem rozpoczyna się od funkcjonującego w strukturze firmy biura analiz i projektów ubezpieczeniowych. To jego pracownicy wykonują na początku audyt aktualnie funkcjonujących u Klientów ubezpieczeń oraz przeprowadzają analizę ryzyka towarzyszącego ich działalności. W oparciu o powstałe w efekcie ich działań opracowania konstruowane są nowoczesne projekty i programy ubezpieczeniowe, wdrażane następnie w procedurze zamówień publicznych lub konkursów ofert.

Z uwagi na ścisłe powiązanie biura z procesem pozyskiwania nowych Partnerów, w jego strukturze funkcjonuje jednostka odpowiedzialna za akwizycję.

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO