Biuro d/s administracji

Biuro d/s administracji zajmuje się z jednej strony sprawami związanymi z funkcjonowaniem Spółki, z drugiej zaś przede wszystkim administrowaniem zawartymi na rzecz naszych Klientów umowami ubezpieczenia. Przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań IT nadzoruje procesy księgowania polis, wznawiania ubezpieczeń oraz przypominania o płatności rat składki.

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO