Pełnomocnik d/s ISO

W Spółce funkcjonuje stanowisko pełnomocnika ds. jakości. Jego zadaniem jest nadzorowanie wdrożonego systemu zarządzania jakością, monitorowanie i udoskonalanie procedur. Obecność pełnomocnika gwarantuje przestrzeganie rygorystycznych norm systemu zarządzania jakością, co z kolei znajduje przełożenie na permanentnie wysoki poziom świadczonych przez nas usług.

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO