Biuro prawne

W skomplikowanej rzeczywistości ubezpieczeniowej i odszkodowawczej, w gąszczu przepisów, ustaw i innych aktów prawnych, nie sposób funkcjonować bez wsparcia doświadczonych prawników. Dlatego od początku funkcjonowania Inter-Broker współpracuje z wyspecjalizowaną w prawie ubezpieczeniowym kancelarią prawniczą, stanowiącą de facto biuro prawne Spółki. Stanowi ono niezmiernie istotny element naszej działalności, wspomagając proces obsługi Klientów oraz procedurę likwidacji szkód. 

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO