Baner - TERAZ POLSKA Baner - TERAZ POLSKA

TERAZ POLSKA

Uhonorowanie naszej spółki Godłem Promocyjnym „Teraz Polska”, wskazującym na najwyższą jakość świadczonych usług, jest dla nas wyjątkowym powodem do dumy – jesteśmy pierwszym brokerem w Polsce, który uzyskał wyróżnienie dla całego serwisu w zakresie ubezpieczeń.
Nagroda ta z pewnością stanowi wyraz nobilitacji, ponieważ jest przyznawana najlepszym z najlepszych, w oparciu o przejrzyste procedury konkursowe, obiektywizm, kompetencje i niezależność ekspertów i członków Kapituły Konkursu oraz pod patronatem Prezydenta RP.
Jednocześnie stała się ona dla nas motywacją i zobowiązaniem do jeszcze bardziej intensywnej pracy i dalszego podnoszenia poziomu profesjonalizmu, wiarygodności i zaufania. Niezmiennie chcemy być firmą innowacyjną, inspirującą dla rynku pośrednictwa w Polsce, inicjującą nowoczesne rozwiązania ubezpieczeniowe.

Na uzyskane wyróżnienie zapracował niewątpliwie cały oddany zespół naszych pracowników, z zarządem spółki włącznie – koleżanki i koledzy, którzy codziennie starają się swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem służyć naszym Partnerom pomocą w zakresie ubezpieczeń.


To jednak także niedająca się przecenić zasługa naszych Klientów – poprzez ich współudział w tworzeniu wartości naszej spółki i filozofii jej działania. Nie tylko wymagania, potrzeby i oczekiwania Klientów, ale przede wszystkim ich kompetencje przyczyniają się do naszego rozwoju.

POWRÓT