Menu

Inter-Broker - laureatem konkursu Teraz Polska

logo teraz polska

9 czerwca 2021 r. spółka Inter-Broker została laureatem XXXI edycji Konkursu „Teraz Polska” w kategorii na najlepsze usługi – w zakresie usług brokerskich

Uhonorowanie naszej spółki Godłem Promocyjnym „Teraz Polska”, wskazującym na najwyższą jakość świadczonych usług, jest dla nas wyjątkowym powodem do dumy – jesteśmy pierwszym brokerem w Polsce, który uzyskał wyróżnienie dla całego serwisu w zakresie ubezpieczeń.

Nagroda ta z pewnością stanowi wyraz nobilitacji, ponieważ jest przyznawana najlepszym z najlepszych, w oparciu o przejrzyste procedury konkursowe, obiektywizm, kompetencje i niezależność ekspertów i członków Kapituły Konkursu oraz pod patronatem Prezydenta RP.

statuetka teraz polska

Jednocześnie stała się ona dla nas motywacją i zobowiązaniem do jeszcze bardziej intensywnej pracy i dalszego podnoszenia poziomu profesjonalizmu, wiarygodności i zaufania. Niezmiennie chcemy być firmą innowacyjną, inspirującą dla rynku pośrednictwa w Polsce, inicjującą nowoczesne rozwiązania ubezpieczeniowe.

Na uzyskane wyróżnienie zapracował niewątpliwie cały oddany zespół naszych pracowników, z zarządem spółki włącznie – koleżanki i koledzy, którzy codziennie starają się swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem służyć naszym Partnerom pomocą w zakresie ubezpieczeń.

To jednak także niedająca się przecenić zasługa naszych Klientów - poprzez ich współudział w tworzeniu wartości naszej spółki i filozofii jej działania. Nie tylko wymagania, potrzeby i oczekiwania Klientów, ale przede wszystkim ich kompetencje przyczyniają się do naszego rozwoju.

Ubezpieczenie Cyber

W dobie szybko postępującego rozwoju technologicznego odpowiednie zabezpieczenie się przed ryzykiem cybernetycznym jest niezbędnym elementem zarządzania instytucją lub przedsiębiorstwem. Jednak znacząca liczba i rosnący poziom komplikacji zagrożeń powoduje, że nie ma organizacji, która byłaby w stanie zapewnić sobie pełne i całkowite bezpieczeństwo. W takich okolicznościach ważnym narzędziem menedżera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów i informacji staje się skuteczne przeniesienie ryzyka. Służy temu m.in. ubezpieczenie cyber, odpowiednio dostosowane do aktualnych potrzeb organizacji.

Jako broker ubezpieczeniowy podjęliśmy negocjacje z polskim i zagranicznym rynkiem, celem uzyskania oferty ubezpieczenia ryzyka zarządzania informacją i odpowiedzialności za powierzone dane. Zapraszamy Państwa w związku z tym do współpracy i zapoznania się z naszymi propozycjami.

ul. Żółkiewskiego 5, 87-100 Toruń, Tel. (56) 658 42 60, Fax (56) 658 42 61
e-mail: interbroker@interbroker.pl

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO