Baner - Oferta Baner - Oferta

Oferta

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Jesteśmy jednym z liderów na rynku w zakresie obsługi i organizacji ubezpieczeń w sektorze zamówień publicznych.
W zależności od potrzeb Klienta występujemy w każdej roli w procedurze zamówienia publicznego, w tym również w roli pełnomocnika zamawiającego.
Pomagamy w przejściu przez cały proces zmówienia, już od momentu podjęcia decyzji o chęci ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Przygotowujemy innowacyjne i kompleksowe programy ubezpieczeniowe w zakresie m.in. ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, jak również wszystkich rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych.
Indywidualne podejście do każdego Klienta wyróżnia nasz system działania.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I GRUPOWE

Zajmujemy się tworzeniem i obsługą programów grupowego ubezpieczenia na życie oraz na zdrowie. Zawierają one liczne nowatorskie rozwiązania, znacznie odbiegające od standardowych ofert zakładów ubezpieczeń. Dzięki temu nasz Klient otrzymuje ubezpieczenie ściśle dostosowane do jego potrzeb i specyfiki wykonywanego zawodu – produkt „szyty na miarę”.

UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNE

Ubezpieczenia:

  • cybernetyczne
  • finansowe (w tym gwarancje finansowe)
  • członków zarządu spółek (D&O)
  • odpowiedzialności cywilnej zawodowej
  • medyczne
  • techniczne (w tym CAR/EAR, MB, CPM)
  • środowiskowe
  • turystyczne
  • odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych
  • programy ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży szkolnej

to przykłady niektórych specjalistycznych ubezpieczeń, które na co dzień przygotowujemy dla naszych Klientów.

AUDYTY

Bezpłatna identyfikacja i analiza zagrożeń, której celem jest oszacowanie prawdopodobieństwa i skutków zaistnienia ryzyk w działalności Klienta to jedna z podstawowych czynności, od których zaczynamy współpracę.
Oferujemy również wykonanie specjalistycznych audytów ubezpieczeniowych przeprowadzanych przez inżynierów oceny ryzyka.

LIKWIDACJA SZKÓD

Troska i bezpłatna pomoc Klientowi w likwidacji szkody to jeden z kluczowych aspektów naszej działalności, prowadzonej w ramach serwisu brokerskiego, co stanowi niebagatelną wartość dodaną dla każdego, kto kiedykolwiek doznał szkody ubezpieczeniowej.
Pomagamy w zakresie formułowania odpowiednich roszczeń odszkodowawczych do ubezpieczyciela oraz sprawujemy pełen nadzór nad prawidłową realizacją odszkodowania. W przypadkach spornych z zakładami ubezpieczeń piszemy odwołania oraz bierzemy na siebie ciężar negocjacji zasadności i wysokości należnego odszkodowania.
Skuteczność naszego działania potwierdzają opinie Klientów Inter-Broker.

DODATKOWE

Poza możliwością zapewnienia optymalnej ochrony ubezpieczeniowej, Inter-Broker zapewnia swoim Klientom dodatkowy serwis brokerski.
W ramach współpracy z Klientem, oprócz likwidacji szkód, zapewniamy dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych.
Możemy również świadczyć usługi m.in. pomocy ubezpieczeniowo-prawnej (poprzez nasze biuro prawne), przeprowadzać szkolenia dla pracowników Klienta, czy organizować niezależne zewnętrzne audyty ubezpieczeniowe.