Baner - Idziemy na studia Baner - Idziemy na studia

Idziemy na studia

Spółka Inter-Broker z Torunia postanowiła w wyjątkowy sposób uczcić swoje 25-lecie, organizując dla pracowników, którzy przecież zbudowali jej pozycję i codziennie przyczyniają się do sukcesu spółki na rynku, dedykowane studia podyplomowe. Ten niecodzienny projekt obejmować będzie wielopłaszczyznowość i interdyscyplinarność w ubezpieczeniu jednostek samorządu terytorialnego, wpisując się tym samym idealnie w główny profil działalności brokera.

Zakres studiów został najpierw szczegółowo i starannie – w duchu innowacyjności, przygotowany w Biurze Analiz i Projektów Ubezpieczeniowych spółki Inter-Broker, a następnie poddany negocjacjom na rynku edukacyjnym. Tutaj zaś największą elastycznością i jednocześnie budzącą prawdziwe uznanie zdolnością do zorganizowania profesjonalnej kadry akademickiej wykazała się Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (przy głównym udziale jej jednostki w Toruniu), z którą zresztą Inter-Broker współpracuje już od kilku lat. W efekcie opracowany został program, całkowicie spełniający przyjęte pierwotnie założenia, obejmujący trzy główne bloki tematyczne: administracyjny, techniczny i finansowo-prawny. Zaplanowane zajęcia w szczególny sposób będą kładły nacisk na aspekt praktyczny, aby uczestnicy mogli wdrożyć najnowsze rozwiązania i metody pracy do codziennych obowiązków i obejmą m.in. takie tematy, jak: 

  • zadania jednostek samorządu terytorialnego – zapoznanie się z różnorodnymi zadaniami, jakie jednostki samorządu terytorialnego realizują na rzecz wspólnoty lokalnej
  • budżet i finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym zasady finansowania składki ubezpieczeniowej
  • prawo budowlane – poznanie przepisów regulujących proces budowlany i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie
  • eksploatacja i utrzymanie budynków – zasady utrzymania budynków przeznaczonych na cele publiczne i mieszkalne
  • szacowanie wartości budynków i budowli
  • zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego
  • odpowiedzialność cywilna jednostki samorządu terytorialnego
  • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na poziomie gminy i województwa
  • gospodarka odpadami i inne

Proces kształcenia zaplanowany został na 240 godzin zajęć (w formie stacjonarnej i zdalnej) w czasie dwóch semestrów. I co ważne i wyjątkowe – z możliwością rozszerzenia zakresu studiów o kolejne tematy i zagadnienia oraz z opcją przedłużenia okresu edukacji o wybrany czas.

W projekcie weźmie udział połowa pracowników spółki Inter-Broker. Studia zakończą się obroną prac dyplomowych, z których najlepsze zostaną wydane w specjalnie przygotowanej monografii.

artykuł opublikowany w serwisie internetowym Gazety Ubezpieczeniowej https://gu.com.pl/

POWRÓT