Baner - Klauzule brokerskie praktycznie Baner - Klauzule brokerskie praktycznie

Klauzule brokerskie praktycznie

Nasze długoletnie doświadczenie w obsłudze Klientów z sektora finansów publicznych i obsługi postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych pozwoliło nam na stworzenie autorskich klauzul brokerskich, ewaluowanych w toku realnych procesów likwidacji szkód.

Stanowią one nieocenioną pomoc w szkodach problemowych, wymagających wyjścia poza szablon likwidacji szkody w oparciu o ogólne warunki ubezpieczeń.

Jednym z częściej wykorzystywanych w praktyce zapisów naszej specyfikacji jest Klauzula likwidacyjna. Gwarantuje ona Klientowi odtworzenie mienia bez potrącenia amortyzacji i zużycia, także w przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia. Standardowe, funkcjonujące na rynku zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w przypadku odstąpienia od odbudowy, remontu lub naprawienia mienia, nawet gdy ubezpieczamy majątek w wartości odtworzeniowej, powodują wypłatę odszkodowania w wartości rzeczywistej.
Główne profity dla Klienta wynikające z tego rozszerzenia to:

  • wypłata szkody w pełnej wartości,
  • krótszy czas likwidacji szkody,
  • możliwość odtworzenia mienia bez angażowania własnych środków.

Warto wspomnieć też o Klauzuli rzeczoznawców. Pozwala ona w sytuacjach, gdy kwestionuje się ustalony przez Klienta zakres, rozmiar oraz sposób naprawienia szkody, przerzucić na Towarzystwo koszty dodatkowych ekspertyz rzeczoznawców (do ustalonego limitu). Zasady powoływania zewnętrznych rzeczoznawców, które możemy spotkać w typowych ogólnych warunkach, mówią o podziale kosztów takiej usługi między Towarzystwem, a Klientem – po połowie. Korzyści z tego zapisu są bezsprzeczne.

Rozwój klauzul brokerskich w oparciu o ich praktyczne zastosowanie, jest jedną z naszych przewag konkurencyjnych, potwierdzonych długoterminową współpracą z naszymi Klientami.

artykuł opublikowany w Miesięczniku Ubezpieczeniowym tom 19 numer 5 maj 2022 (ISSN 1732-2413)

Przemysław Radzikowski

broker ubezpieczeniowy, likwidator szkód

POWRÓT