Baner - Samorząd to nasza pasja Baner - Samorząd to nasza pasja

Samorząd to nasza pasja

Firma Inter-Broker sp. z o.o. od prawie ćwierćwiecza jako jeden z czołowych polskich brokerów ubezpieczeniowych zapewnia kompleksową obsługę ubezpieczeń jednostek sektora finansów publicznych. Uhonorowanie naszej spółki Godłem Promocyjnym „Teraz Polska”, wskazującym na najwyższą jakość świadczonych usług, jest dla nas wyjątkowym powodem do dumy – jesteśmy pierwszym brokerem w Polsce, który uzyskał wyróżnienie dla całego serwisu w zakresie ubezpieczeń. To dzięki dobrze wykwalifikowanej kadrze nasza spółka nieustannie rozwija swój potencjał, co przekłada się bezpośrednio na jej stabilną i czołową pozycję na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Od roku 2012 zasilam grupę brokerów przygotowujących autorskie programy ubezpieczeniowe, dopasowane do rzeczywistych potrzeb naszych klientów. Obecnie Inter-Broker to prawie 70 brokerów, w większości wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny prawa, ekonomii, finansów, energetyki, ochrony przeciwpożarowej. Praca w tej firmie skłoniła mnie do naukowego spojrzenia na jakość ochrony ubezpieczeniowej samorządów w Polsce. Właśnie ukazało się książkowe opracowanie wyników wielopłaszczyznowych badań pt. „Finansowe aspekty korzystania z ochrony ubezpieczeniowej przez gminy w Polsce” wydane przez Wydawnictwo Adam Marszałek.

W książce opisane zostały wyniki badań wyraźnie wskazujące na istotną różnicę w jakości nabywanej ochrony ubezpieczeniowej w zależności z usług jakiego pośrednika gmina korzysta, z wyraźną przewagą usług brokerskich. Opinie ankietowanych gmin podnoszą wagę wsparcia brokera przy kształtowaniu treści umów ubezpieczenia i właściwego zabezpieczenia interesów jednostek samorządu terytorialnego, a także w zakresie postępowania likwidacyjnego, organizacyjnego i szkoleniowego. Badania wskazują również na potrzebę pogłębiania świadomości ubezpieczeniowej wśród pracowników tych podmiotów oraz na ograniczone wykorzystanie potencjału ubezpieczeń w przypadku szkód o charakterze katastroficznym.

W monografii przedstawiono efekt przeprowadzonych wywiadów z przedstawicielami gmin, które zostały poszkodowane w nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r. Wykorzystano również raporty oraz sprawozdania opisujące zdarzenie z jego konsekwencjami finansowymi dla gmin. Głównym zamiarem było ukazanie trudności, jakie pojawiają się w konsekwencji zdarzenia o charakterze katastroficznym dla gmin oraz wskazanie przyczyn niskiego udziału ubezpieczeń w źródłach finansowania skutków szkód. Na uwagę zasługuje drugie badanie – ankietowe, którego zakres obejmował wszystkie gminy w Polsce, a ich wyniki w sposób statystyczny zostały ujęte w książce w postacie 88 tabel i 32 wykresów.

Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego dąży do ujednolicenia polityki ubezpieczeniowej w ramach całej jednostki samorządu. Dążą one do scentralizowania zawieranych umów ubezpieczeniowych, poprzez opracowanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego. Monografia może być wykorzystana przez władze jednostek samorządowych w celu ulepszenia jakości ochrony ubezpieczeniowej oraz skuteczniejszego wydatkowania pieniędzy publicznych. Wnioski oraz refleksje płynące z przeprowadzonych badań mogą posłużyć agentom oraz brokerom ubezpieczeniowym w celu dopasowania swojej oferty, a także poprawy wykonywanych czynności.

artykuł opublikowany w Miesięczniku Ubezpieczeniowym tom 19 numer 5 maj 2022 (ISSN 1732-2413)

dr Angelika Kuligowska

broker ubezpieczeniowy

POWRÓT