Baner - Ubezpieczania zdrowotne zyskują na atrakcyjności Baner - Ubezpieczania zdrowotne zyskują na atrakcyjności

Ubezpieczania zdrowotne zyskują na atrakcyjności

Według przygotowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń w 2021 roku raportu „Mapa ryzyka Polaków”, aż 71 proc. Polaków uczestniczących w badaniu obawia się braku dostępu do opieki zdrowotnej. Obawy te wzrosły jeszcze bardziej po pandemii. Do tego ponad 80 proc. uczestników tego badania deklaruje gotowość do ponoszenia dodatkowych miesięcznych opłat za opiekę medyczną. Prywatna opieka zdrowotna choć nie zastąpi publicznej to może być jednym z istotnym elementów odciążających system poprzez przejęcie części pacjentów. Jednocześnie prywatne grupowe ubezpieczenia zdrowotne stają coraz bardziej popularne wśród pracowników, którzy chcą zabezpieczyć swoje zdrowie i skorzystać z usług medycznych w prywatnych placówkach.

W wielu firmach pracodawcy oferują swoim pracownikom prywatne ubezpieczenia zdrowotne jako benefit. Dodatkowo pracodawca często pokrywa część składki ubezpieczeniowej, co korzystnie wpływa na powszechność tego ubezpieczenia w danej organizacji. W przypadku jednak jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządowych, sytuacja jest odmienna, ponieważ taki pracodawca nie ma możliwości finansowania składki dla swoich pracowników zgodnie z przepisami prawa. To prowadzi do spadku zainteresowania ubezpieczeniem ze strony pracowników samorządowych. Taki stan rzeczy powoduje że w samorządach tego typu ubezpieczenia praktycznie nie funkcjonują. Aby rozwiązać tę kwestię, konieczne są pewnie zmiany w przepisach prawa, pytanie tylko czy ustawodawca dostrzega ten problem?

artykuł opublikowany w Miesięczniku Ubezpieczeniowym tom 20 nr 5 maj 2023 (ISSN 1732-2413)

Radosław Kwiatos

dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie
broker ubezpieczeniowy

POWRÓT