Baner - Ubezpieczania samorządów wobec wzrostu cen Baner - Ubezpieczania samorządów wobec wzrostu cen

Ubezpieczania samorządów wobec wzrostu cen

Ubiegłe lata nie były łaskawe dla rynku ubezpieczeń. Napaść Rosji na Ukrainę spowodowała niepewność polityczną i gospodarczą. Dodatkowo wysoka inflacja oraz pandemia również wpłynęły na rynek finansowy i ubezpieczeniowy. Przejawem wzrostu inflacji jest to, że ceny dóbr i usług rosną, co z kolei skutkuje wyższymi kosztami dla firm ubezpieczeniowych. Zwykle, aby pokryć koszty związane z likwidacją szkód, firmy ubezpieczeniowe podnoszą składki ubezpieczeniowe, co może być trudne dla ubezpieczających się. Pandemia Covid-19 również miała wpływ na rynek ubezpieczeń. Wzrost liczby zakażeń i zgonów spowodował, że firmy ubezpieczeniowe musiały zmierzyć się z większą liczbą roszczeń. W niektórych przypadkach, w wyniku trudnej sytuacji finansowej, niektóre firmy ubezpieczeniowe musiały ograniczyć swoje działania.

Jednostki samorządu terytorialnego powinny uwzględniać w swoim budżecie wzrost cen ubezpieczeń. Jeśli tego nie zrobią, mogą napotkać trudności finansowe, które mogą prowadzić do ograniczenia świadczonych usług publicznych lub podniesienia podatków. Ważne jest, aby samorządy przeprowadzały również regularne analizy sum ubezpieczeń, gdyż przy wzroście cen mogą być niewystarczające. Jeśli suma ubezpieczenia okaże się zbyt niska, to w razie wypadku lub szkody należy pokryć pozostałą część kosztów z budżetu jednostki. Dobrym pomysłem może być skonsultowanie się z brokerem ubezpieczeniowym, aby uzyskać pomoc w doborze odpowiednich ubezpieczeń i sum ubezpieczenia dla swojego majątku.

artykuł opublikowany w Miesięczniku Ubezpieczeniowym tom 20 nr 5 maj 2023 (ISSN 1732-2413)

dr Angelika Kuligowska

broker ubezpieczeniowy

POWRÓT