Biuro likwidacji szkód

Dobre ubezpieczenia, satysfakcjonujące Klientów, to takie, które pozwalają na uzyskiwanie odpowiednich odszkodowań. Dlatego w naszej działalności szczególny nacisk kładziemy na skuteczną likwidację szkód.

Stąd w strukturze Spółki działa wyspecjalizowane biuro zajmujące się procedurą uzyskiwania odszkodowań. Zatrudnieni w nim pracownicy to skuteczni negocjatorzy, w większości absolwenci prawa, umiejący sprawnie zająć się likwidacją szkody i doprowadzić do wypłaty właściwego odszkodowania. 

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO