Archiwum

Wdrożenie internetowego systemu klasy  B2B  integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w ramach dziłania 8.2
   Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie
   innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

IA Zakończenie postępowania zapytania ofertowego 1/POIG.8.2./2013

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wiśniowa

 1. Zawiadomienie o wyniku postępowania część I, II i III zamówienia
 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia 09.01.2014 r.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Maków Podhalański (23.12.2013 r.)

 1. Zawiadomienie o wyniku postępowania 15.01.2014 r.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Maków Podhalański (17.01.2014 r.)

 1. Zawiadomienie o wyniku postępowania 07.02.2014 r.

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego Gminy Skarżysko - Kamienna w ramach projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku - Kamiennej

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Zawiadomienie o wyniku postępowania
 3. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Świebodzin

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (link do ogłoszenia w biuletynie)
 2. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Skarżysko - Kamienna wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Zawiadomienie o wyniku postępowania cz. I zamówienia
 3. Zawiadomienie o wyniku postępowania cz. II zamówienia
 4. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Zembrzyce. W imieniu gminy Zembrzyce, która jest zamawiającym, działa na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych pełnomocnik  - Inter-Broker Sp. Z O.O. z siedzibą w Toruniu

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Zawiadomienie o wyniku postępowania - 2014-05-21
 3. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 2014-06-25

 

Ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Małogoszcz. W imieniu gminy Małogoszcz, która jest zamawiającym, działa na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych pełnomocnik  - Inter-Broker Sp. Z O.O. z siedzibą w Toruniu

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (link do ogłoszenia w biuletynie)
 2. Zawiadomienie o wyniku postępowania - 2014-05-30
 3. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 2014-06-30

Ubezpieczenia majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (link do ogłoszenia w biuletynie)
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty - 11.06.2014r.
 3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 08.07.2014 r. - (link do ogłoszenia w biuletynie)

Ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Rogoźno wraz z Urzędem Miejskim i jednostkami organizacyjnymi oraz jednostkami ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rogoźno.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (link do ogłoszenia w biuletynie)
 2. Zawiadomienie o wyniku postępowania - 18.06.2014r.
 3. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 26.06.2014r.

Ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Stara Dąbrowa wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. W imieniu Gminy Stara Dąbrowa, która jest zamawiającym, działa na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych pełnomocnik  - Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (link do ogłoszenia w biuletynie)
 2. Zawiadomienie o wyniku postępowania - 01.07.2014r.
 3. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia - 01.08.2014r.

 

Ubezpieczenia majątku i innych interesów Powiatu Polickiego

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (link do ogłoszenia w biuletynie)
 2. Zestawienie złożonych ofert - 17.10.2014r.
 3. Zawiadomienie o wyniku postępowania 22.10.2014r.

 

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lublin wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

 1. Zawiadomienie o wyniku postępowania na część I zamówienia
 2. Zawiadomienie o wyniku postępowania na część II zamówienia
 3. Zawiadomienie o wyniku postępowania na część III zamówienia
 4. Zawiadomienie o wyniku postępowania na część IV zamówienia
 5. Zawiadomienie o wyniku postępowania na część V zamówienia

 

Spółka realizuje projekt dofinansowany ze środków Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
NAZWA INWESTYCJI: Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi.
NAZWA BENEFICJENTA: INTER-BROKER SP. Z O.O.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.127.541,00 PLN.
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ: 670.886,90 PLN.
OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO