Baner - Ubezpieczenia na życie i grupowe Baner - Ubezpieczenia na życie i grupowe

Ubezpieczenia na życie i grupowe

Jako doświadczony broker ubezpieczeniowy w swojej działalności zajmujemy się tworzeniem i obsługą programów grupowego ubezpieczenia na życie oraz na zdrowie. Zawierają one liczne nowatorskie rozwiązania, znacznie odbiegające od standardowych ofert zakładów ubezpieczeń. Dzięki temu nasz Klient otrzymuje ubezpieczenie ściśle dostosowane do jego potrzeb i specyfiki wykonywanego zawodu – produkt „szyty na miarę”.

Przez cały czas funkcjonowania programów ubezpieczeniowych realizowanych przy naszym udziale sprawujemy nadzór nad ich prawidłową realizacją oraz prowadzimy bieżącą obsługę.

Cechą wyróżniającą nas na rynku ubezpieczeń jest wdrażanie oraz obsługa zawartych ubezpieczeń, w tym pomoc w sprawach spornych w procesie likwidacji szkody. W tym celu został powołany zespół specjalistów z Działu Ubezpieczeń na Życie.

Dzięki stałej pomocy i nadzorowi nad realizacją ubezpieczeń grupowych na życie i zdrowotnych, Inter‑Broker sp. z o.o. gwarantuje Państwu usługi o najwyższych standardach.

Grupowe ubezpieczenia na życie

Co możemy uzyskać dla Naszych Klientów? Otóż:

 • akceptacja szerszych w swym zakresie definicji chorób, ryzyk, klauzul dodatkowych
 • zwiększenie liczby chorób objętych ochroną ubezpieczeniową
 • wyłączenie karencji dla nowych pracowników
 • wydłużenie czasu obowiązywania umów zgodnie ze strukturą grupy
 • rozszerzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń na obszary standardowo wyłączane z odpowiedzialności
 • zgoda na ubezpieczenie małżonków i pełnoletnich dzieci bez względu na ilość zgłoszonych osób
 • wydłużenie „płatnego” okresu pobytu w szpitalu i wiele innych
 • liberalizacja warunków wypłaty odszkodowania
 • pre-existing – rozszerzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń także na zdarzenia, których przyczyny miały miejsce przed rozpoczęciem ochrony

Ubezpieczenie zdrowotne (medyczne

Realizowane przez nas programy ubezpieczenia zdrowotnego (medycznego) są kompleksowym rozwiązaniem w zakresie prywatnej opieki zdrowotnej. Dopasowane do potrzeb Klienta, zapewniają:

 • dostęp do kilkuset placówek medycznych na terenie całego kraju
 • szeroki zakres usług lekarzy specjalistów
 • dostęp do specjalistów bez skierowania, kolejek, długich terminów i płacenia za wizytę
 • pakiet usług assistance
 • dostęp do podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych
 • dostęp do zabiegów ambulatoryjnych, usługa konsultanta szpitalnego, wizyty domowe
 • przystępny miesięczny koszt ubezpieczenia
 • możliwość ubezpieczenia członków rodziny (tzw. pakiet rodzinny)
 • refundację kosztów w przypadku konieczności wizyty w placówce niewspółpracującej z towarzystwem
 • możliwość rozszerzenia o umowy dodatkowe benefity