Baner - Zamówienia publiczne Baner - Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Jako broker specjalizujący się we współpracy z podmiotami sektora finansów publicznych posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizacji postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
W trakcie procedury przetargowej, występujemy w każdej roli, w zależności od preferencji Klienta, w tym również pełnomocnika Zamawiającego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta od 2019 roku posiadamy także platformę zakupową Logintrade S.A..

Nieodłącznym elementem naszych usług jest:

  • opracowanie opisu przedmiotu zamówienia
  • sporządzenie kryteriów i sposobu oceny ofert
  • wskazanie wymagań stawianych wobec wykonawców
  • oszacowanie wartości zamówienia
  • udział w pracach komisji przetargowej
  • ocena złożonych ofert
  • opracowanie dokumentacji „okołoprzetargowej”.

https://interbroker.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html