Baner - Ubezpieczenia majątkowe Baner - Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe dotyczą zakresu ryzyk, które niejako zagrażają dobrom majątkowym. Możemy wymienić szereg produktów, które mieszczą się w zakresie ubezpieczeń majątkowych to jest m.in.:

 • Ubezpieczenie mienia w systemie ryzyk nazwanych i nienazwanych
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i ryzyk informatycznych
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenie od katastrof naturalnych, aktów terroryzmu
 • Ubezpieczenia komunikacyjne
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej
 • Ubezpieczenie utraty zysków
 • Ubezpieczenia techniczne
 • Ubezpieczenia od wad ukrytych
 • Ubezpieczenia finansowe
 • Gwarancje ubezpieczeniowe
 • Ubezpieczenia rolne
 • Ubezpieczenia dedykowane branżom i grupom zawodowym oraz wiele innych.

Zważywszy na mnogość i złożoność ubezpieczeń majątkowych posiadamy w swojej kadrze doświadczonych pracowników, którzy nie ustają w poszerzaniu wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji. Dzięki czemu jesteśmy otwarci i gotowi na wszelkie zmiany zachodzące na rynku ubezpieczeń. Specjalizujemy się nie tylko w przygotowaniu i przeprowadzaniu procedur przetargowych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ale także przepisy Kodeksu Cywilnego jak również zwyczajowego zapytania o cenę.