Baner - Ubezpieczenia specjalistyczne Baner - Ubezpieczenia specjalistyczne

Ubezpieczenia specjalistyczne

Inter-Broker sp. z o.o. posiada niepodważalne doświadczenie w obsłudze ubezpieczeń majątkowych, osobowych i życiowych. W naszej ofercie znajdują się praktycznie wszystkie dostępne na rynku produkty, w tym również specjalistyczne. Co one oznaczają? Przede wszystkim nie można jednoznacznie zdefiniować jakie są to produkty. Jest to bardzo szerokie pojęcie, które dotyczy kwestii osobowych i rzeczowych i finansowych, w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem oraz wprowadzonym do obrotu produktem.

Specjalizujemy się w aranżacji m.in. takich ubezpieczeń jak:

 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rad nadzorczych (D&O)
 • Ubezpieczenia utraty zysku wskutek zdarzeń losowych (BI)
 • Ubezpieczenia utraty zysku wskutek awarii maszyn i urządzeń (MLOP)
 • Ubezpieczenia utraty zysku wskutek uszkodzenia sprzętu elektronicznego (EELOP)
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • Ubezpieczenia Cyber ryzyk
 • Ubezpieczenie transportowe (Cargo, OC Spedytora, OCPD)
 • Ubezpieczenia finansowe (Gwarancje, Należności)
 • Ubezpieczenia morskie
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, uprawnionej do badania sprawozdań finansowych lub prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Ubezpieczenia ryzyk budowlanych i montażowych (CAR/EAR)
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika jachtu śródlądowego